Các Điểm Quan Trọng

Also available in:
English 廣東話 简体中文 日本語 한국어 Tagalog Tiếng Việt

Luật quốc gia, được ủng hộ khắp nơi

Các chánh sách tuyển sinh hợp pháp của Harvard xem xét nhiều yếu tố, gồm cả chủng tộc, để đánh giá toàn diện từng người nộp đơn xin nhập học để tìm những sinh viên xuất sắc, mở rộng cơ hội và cùng chung sống và học hỏi lẫn nhau. Tối Cao Pháp Viện luôn công nhận rằng lớp học đa dạng về nhiều khía cạnh, gồm cả chủng tộc, sẽ biến đổi kinh nghiệm học tập của sinh viên từ mọi nguồn gốc khác nhau và giúp sinh viên chuẩn bị cho một thế giới ngày càng đa nguyên, và chủng tộc của người nộp đơn xin nhập học có thể được coi là một trong nhiều yếu tố để đánh giá toàn diện hồ sơ xin nhập học. Những mục tiêu này được ủng hộ rộng rãi.  Trong một khảo sát gần đây của Pew, 71% người Mỹ cho biết cố gắng để dung hòa những sinh viên đa dạng là 'một điều tốt'.

Cam kết mạnh mẽ cho sự đa dạng

Đại học Harvard có những nguồn lực và nhân viên phi thường để tuyển và nhận sinh viên đa dạng và có thành tích cao, như đầu tư sâu sắc cho hỗ trợ tài chính để cho mọi sinh viên được nhận đều có thể theo học dù họ có thể trả tiền hay không.

 

Số lượng người nộp đơn xin nhập học rất lớn

 Phần lớn trong số hơn 40,000 người nộp đơn xin nhập học vào Đại học Harvard đủ điều kiện về học tập nên Trường phải cân nhắc những yếu tố khác ngoài cấp lớp và điểm thi. Trong một đợt tuyển sinh gần đây (trong đó, có chưa đến 2,000 chỗ trống):  thì có đến hơn 8,000 người nộp đơn xin nhập học trong nước có điểm GPA hoàn hảo; trên 3,400 người nộp đơn xin nhập học có điểm SAT môn toán hoàn hảo; và hơn 2,700 người nộp đơn xin nhập học có các điểm SAT môn nói hoàn hảo.

 

 

 

Ngày càng có nhiều sinh viên Mỹ gốc Á Châu

 Tỷ lệ sinh viên người Mỹ gốc Á Châu trong các lớp nhập học vào Đại Học Harvard đã tăng đáng kể (lên 27%) kể từ năm 2010, và người Mỹ gốc Á Châu chiếm gần 23% trong số 2022 sinh viên được nhập học.

Phân tích của chuyên gia ủng hộ Harvard

Giáo sư David Card, một giáo sư về kinh tế và chuyên gia được công nhận trên toàn quốc tại Đại Học California ở Berkeley, đã phân tích toàn diện cơ sở dữ liệu tuyển sinh của Đại Học Harvard và kết luận rằng không có sự kỳ thị với người Mỹ gốc Á Châu.

 

Mỗi người một lá phiếu

Các nhân viên tuyển sinh của Harvard đánh giá từng người nộp hồ sơ xin nhập học và xếp loại hồ sơ trên nhiều chỉ số khác nhau, như trình độ học vấn, đặc tính cá nhân, hoạt động ngoại khóa và hoạt động thể thao dựa trên đánh giá con người toàn diện. Quyết định tuyển sinh được thực hiện theo cách bỏ phiếu đa số đơn giản, và mỗi thành viên của hội đồng tuyển sinh gồm 40 người khác nhau của Harvard có một phiếu bầu.

Trung lập về chủng tộc nghĩa là giảm tính đa dạng

Sau khi tìm hiểu hàng chục cách thay thế trung lập về chủng tộc, hội đồng của Harvard thấy rằng không có cách nào trong số những cách này “có thể thúc đẩy các mục tiêu giáo dục liên quan đến sự đa dạng của Harvard …cũng như chương trình tuyển sinh của Harvard mà vẫn duy trì được các tiêu chuẩn xuất sắc mà Harvard mong muốn ở sinh viên.”

 

Tài liệu của Văn Phòng Nghiên Cứu Định Chế: Phân tích sơ bộ và không đầy đủ

 Các tài liệu của OIR là một phân tích sơ bộ và không đầy đủ của OIR được thực hiện không dựa trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh đầy đủ hoặc hiểu đầy đủ về quy trình tuyển sinh. Chính các tài liệu của OIR thẳng thắn thừa nhận còn thiếu nhiều dữ liệu và chưa tính đến các khía cạnh của quy trình tuyển sinh, và nhân viên của OIR xác nhận rằng việc này chỉ là sơ bộ và chưa đầy đủ.  Việc này không phải là một phần của bất kỳ "điều tra nội bộ" nào, và không có tài liệu nào được trích dẫn trong các văn bản đánh giá tóm tắt được lập ra theo yêu cầu của Văn Phòng Tổng Cố Vấn của Harvard.  Một lần nữa, SFFA muốn bóp méo và đánh lừa bằng các đề nghị của họ rằng phân tích cho thấy có sự kỳ thị hoặc theo cách nào đó đã bị ngưng lại không đúng cách. Theo phân tích của Tiến Sĩ Card, khi gom lại và phân tích tất cả dữ liệu và thông tin thì không có bằng chứng có sự kỳ thị.

Đánh giá cá nhân

 Đánh giá cá nhân cho biết một loạt các thông tin giá trị trong hồ sơ xin nhập học như bài tiểu luận cá nhân của người nộp hồ sơ, câu trả lời cho các câu hỏi trả lời ngắn, giấy giới thiệu từ giáo viên và người cố vấn hướng dẫn, báo cáo phỏng vấn của cựu sinh viên, phỏng vấn của nhân viên và bất kỳ thư hoặc thông tin phụ trội nào do người nộp đơn xin nhập học cung cấp. Harvard sử dụng thông tin này để hiểu toàn bộ câu chuyện về đời sống của người nộp đơn xin nhập học, như nơi học sinh lớn lên, họ có cơ hội hay gặp khó khăn gì trong gia đình, cộng đồng và trường trung học, và họ có thể có ảnh hưởng gì ở Harvard và sau khi tốt nghiệp, với tư cách là người công dân và người lãnh đạo của xã hội.

 Đánh giá cá nhân của người phỏng vấn là cựu sinh viên và nhân viên tuyển sinh, dù có tên như nhau, nhưng lại khác nhau nhiều vì những đánh giá này dựa trên thông tin khác nhau.  Hàng ngàn cựu sinh viên Harvard làm một việc rất quý giá, đó là tự nguyện phỏng vấn những người nộp đơn xin nhập học vào Đại Học Harvard từ cộng đồng của họ.  Đánh giá cá nhân của người phỏng vấn là cựu sinh viên cho thấy họ biết được gì về người nộp đơn xin nhập học qua phỏng vấn, trong khi đánh giá của nhân viên tuyển sinh xem xét toàn bộ thông tin trong hồ sơ xin nhập học (nói đến ở trên).  Bất kỳ người phỏng vấn nào là cựu sinh viên cũng chỉ biết một tỷ lệ rất nhỏ người nộp đơn xin nhập học trong toàn bộ người nộp hồ sơ.  Họ đánh giá những người nộp đơn xin nhập học này so với một vài người nộp đơn xin nhập học khác họ đã phỏng vấn, khi trước đó, hội đồng tuyển sinh có nhiều người nộp đơn xin nhập học tài năng mà Harvard có may mắn thu hút được họ.

 

 

Mô hình thống kê còn thiếu sót

Trường hợp của ông Blum là về một mô hình thống kê cố ý bỏ qua các yếu tố thiết yếu, như tiểu luận cá nhân hoặc giới thiệu của giáo viên, và bỏ qua những nhóm đặc biệt trong tất cả số lượng người nộp đơn xin nhập học (các vận động viên đã được thâu dụng hoặc người nộp đơn xin nhập học có cha mẹ từng theo học ở Harvard) để có kết quả theo chủ đích và không theo giả định. Nhiều tháng điều tra không đưa ra được bằng chứng trên văn bản hay chứng thực nào về cáo buộc của SFFA rằng Harvard cố ý tìm cách hạn chế số lượng sinh viên người Mỹ gốc Á Châu hoặc kỳ thị họ. Ngược lại, có bằng chứng thuyết phục cho thấy Harvard coi trọng sự đa dạng và vô số những đóng góp của sinh viên Mỹ gốc Á Châu – cũng như những sinh viên có nguồn gốc khác— cho khu trường sở của trường, và Harvard muốn và đã thâu dụng và ghi danh được những sinh viên Mỹ gốc Á Châu xuất sắc cũng như những sinh viên có nguồn gốc khác.

Nghĩa vụ bảo vệ thông tin riêng tư của người nộp đơn xin nhập học

Harvard, cũng như mọi trường cao đẳng và đại học trên khắp đất nước này, có nghĩa vụ bảo vệ những thông tin cá nhân đầy đủ mà người nộp đơn xin nhập học đã gửi cho chúng tôi trong quá trình tuyển sinh. Có những thông tin tế nhị của sinh viên trong vụ kiện này, và mặc dù họ tên và thông tin nhận dạng trực tiếp đã được biên soạn lại, thì những người bên ngoài vẫn nhận ra những sinh viên cụ thể qua những thông tin khác còn lại.  Không một trang nào trong 100,000 trang tài liệu nội bộ của Harvard cho thấy có bất kỳ ý muốn nào kỳ thị sinh viên Mỹ gốc Á Châu. Khi tìm cách bảo vệ thông tin riêng tư của một phần nhỏ trong số 100,000 trang tài liệu này, Harvard cũng chia sẻ mong muốn hợp lý của các cựu sinh viên của trường về việc giữ kín thư tín cá nhân của họ với trường Đại Học, thay vì được SFFA sử dụng để đưa đến các tiêu đề giật gân, làm xao nhãng chú ý vào việc không có đầy đủ các bằng chứng thực tế chứng minh cho khiếu kiện của họ